Jak na darování plazmy v 6 krocích: Obnáší to rizika?

publikováno , naposledy aktualizováno 29. 1. 2024

Uvažujete o tom, že v letošním roce přispějete společnosti tím, že budete pravidelně darovat plazmu? I když to zní jednoduše, zájemce musí splnit několik důležitých podmínek. Má její odběr nějaký vliv na zdraví? A čeká vás za něj odměna?

Darování plazmy je, podobně, jako darování krve, záslužnou činností, která umožňuje zdravotnickým zařízením nabízet důležité služby. (Například po autonehodách či po náročných porodech je krev v zásobách nezbytně nutně potřeba. Z plazmy se zase vyrábí léky.)

K finálnímu odběru se ale nedostane jen tak někdo z ulice. Aby bylo možné dospět až k případné odměně a k dobrému pocitu z prospěšnosti pro společnost, musíte splňovat poměrně přísně nastavená kritéria, která existují proto, aby byl odběr pro člověka maximálně bezpečný. (A následně i pro případného příjemce.)

Jaké testy se dělají při darování plazmy? A znamená darování plazmy volno v práci?

Darování plazmy – je to za odměnu, nebo ne?

Jak na darování plazmy v 6 krocích: Obnáší to rizika?

První věc, která lidi před darováním plazmy nejčastěji zajímá, je především to, zda za tento čin dostanou nějakou finanční odměnu. Odpověď na tuto otázku je kladná, protože za každý odběr můžete dostat 900,-. V případě, že budete na odběr plazmy chodit v každý možný termín, ročně si můžete přijít až na 23 400,-. Další odměnu pak můžete získat i tehdy, když s sebou na odběr plazmy přivedete někoho dalšího.

Darování plazmy a jeho rizika a negativa

Nyní se podíváme na to, zda je darování krevní plazmy bezpečné. Odběrová střediska obvykle dodržují přísné hygienické a bezpečnostní podmínky, na základě čehož se minimalizuje riziko přenosu nebezpečných chorob. Krevní plazmu například nemůže darovat někdo, kdo v minulosti prodělal žloutenku typu B a C, syfilis, tropické nemoci nebo má pozitivní test na HIV/AIDS. Naprostou samozřejmostí je i používání jednorázových pomůcek.

Stejně, jako u odběru krve, pak můžete mít malou menší modřinu v místě vpichu jehly. Také můžete pociťovat lehkou nevolnost a slabost. Nemělo by jít ale o nic dramatického.

Jak na darování plazmy v 6 krocích: Obnáší to rizika?

Jak probíhá darování plazmy

Vše začíná tím, že si zarezervujete termín v nejbližším zařízení, které odběr plazmy nabízí. Můžete tak učinit on-line nebo třeba po telefonu. V den, který by měl předcházet odběru, byste měli pít dostatečné množství vody a neměli byste jíst tučné pokrmy. Během termínu odběru byste navíc neměli chodit bez předchozí lehké snídaně. S sebou na odběr si dále vezměte kartičku pojištěnce a platný občanský průkaz.

První odběr je časově náročnější a bude trvat zhruba 1,5 hodiny. Nejprve budete muset vyplnit registraci a dotazník. V průběhu registrace probíhá vážení a měření krevního tlaku. Měřit se vám bude i teplota. Jakmile je tato formalita za vámi, s dotazníkem odejdete na vyšetření k lékaři. Na základě výsledku bude vyhodnoceno, zda jste vhodným kandidátem pro darování plazmy nebo ne.

Je-li verdikt pozitivní, půjdete do odběrového sálu, kde vám zdravotník napíchne žílu. Vzorek se pošle na vyšetření krevního obrazu. Teprve poté může dojít k odběru plazmy. Odběr samotný trvá 40-50 minut. V jeho průběhu si můžete například číst. Finanční odměna za první odběr může být nižší (kolem 500,-), při opakovaném odběru může být její výše vyšší. Nakonec bývá samozřejmostí i odpočinek po odběru, který může zahrnovat například šálek kávy.

Vliv darování na zdraví

Jak na darování plazmy v 6 krocích: Obnáší to rizika?

V průběhu darování dochází jen k takovému odběru, který pro tělo nepředstavuje zdravotní riziko. Odebraná krevní plazma by se měla obnovit do 48 hodin. Největší riziko pro tělo představuje možná zjizvená tkáň po častějších odběrech. Rozestup mezi jednotlivými odběry by měl být minimálně 14 dní.

Darování plazmy v otázkách a odpovědích

Darování při menstruaci

Pokud je vám během menstruace dobře, odběr plazmy v tomto období by neměl představovat problém.

Mám volno v práci?

Darování krevní plazmy představuje dle § 203 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění) překážku v práci na straně zaměstnance v podobě tzv. jiného úkonu v obecném zájmu. Při této překážce v práci pak zaměstnanci přísluší pracovní volno s náhradou mzdy (resp. platu) ve výši průměrného výdělku za dobu cesty k odběru, dobu samotného odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v délce až 24 hodin od nástupu cesty k odběru (případně i za další prokázanou nezbytně nutnou dobu), pokud zasahuje do pracovní doby zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že doba k zotavení po odběru je vysoce individuální a jen obtížně lze prokázat její nezbytnou délku, přistupují v praxi zaměstnavatelé obvykle k tomu, že omlouvají zaměstnancovu nepřítomnost až do začátku další rozvržené směny. Je potřeba říct, že pracovní volno přísluší pouze v případě, kdy nelze úkon provést mimo pracovní dobu.

Darovali jste někdy krevní plazmu?

 

Redakce magazínu

MUDr. Zdeňka Fantová
Studovala jsem 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a promovala v roce 1991. Praxi jsem získala v oboru všeobecné praktické lékařství. Přípravu jsem absolvovala ve Fakultní nemocnici v Olomouci, v ambulanci primární péče a v ambulancích a lůžkových odděleních specialistů. Atestační zkoušku ze všeobecného praktického lékařství jsem složila v roce 1995. Poté jsem pracovala jako praktický lékař v ordinacích obvodních lékařů jako zaměstnanec. Od 1. března 1998 provozuji soukromou praxi. Zde na Hlidejsizdravi.cz působím v roli garanta obsahu a všechny články prochází mou odbornou kontrolou.

Napsat komentář