Jak na první pomoc diabetikovi?

publikováno , naposledy aktualizováno 7. 10. 2020

Náhlé stavy při cukrovce jsou způsobeny prudkými výkyvy. Důvodem může být nízká hladina cukru v krvi, ale stejně tak i hladina cukru, která je příliš vysoká. Jak podat první pomoc diabetikovi?

Hypoglykémie je stav, kdy hladina cukru diabetikovi v krvi klesá pod dolní hranici normy a může to být život ohrožující stav. Cukrovkáři si musí svůj stav neustále důkladně hlídat, aby tomuto nežádoucímu stavu předešli a zabránili.

Nepodceňujte první pomoc

Hodnota cukru v krvi je u zdravého člověka v rozmezí 3,9 – 5,9 mmol/l. Jde o údaj na lačno po ránu. Hypoglykémii navíc může zažít i člověk bez cukrovky, proto nikdy nepodceňujte první pomoc. Jde o stav, kdy může být člověk ohrožen i na životě.

První pomoc při hypoglykémii

Hypoglykémie je příliš nízká hladina cukru v krvi – glykemie < 2,5 mmol/l. Někdy se projeví už při poklesu na hladinu pod 3,7 mmol/l. Hypoglykémie je je doprovázena různými příznaky a jde o stav, při kterém hodnota cukru v krvi klesne o dost níž. Nejprve podáme cukr v jakékoli podobě, pokud je postižený diabetik při vědomí. Může to být sladký nápoj nebo kostka cukru pod jazyk. V případě hypoglykémie může rychle pomoci i malý přísun cukrů.

Zajistíme postiženému dopravu k lékaři a lékařské vyšetření. V případě ztráty vědomí přivoláme odbornou lékařskou pomoc. Pokud je postižený v bezvědomí, uložíme jej vždy do stabilizované polohy a sledujeme jeho životní funkce. V případě potřeby musíme zahájit i resuscitaci. Sladké tekutiny nelze podat člověku, který je ve stavu bezvědomí, malátnosti nebo tzv. opilosti, protože u něj hrozí nebezpečí udušení. V těchto kritických situacích vždy volejte rychlou záchrannou službu, která použije dávku glukagonu.

U diabetiků 1. typu se také na předpis podává i jednorázová injekce glukagonu, kterou mu může aplikovat třeba někdo z rodiny nebo přátel. Pro ochranu před vznikem nežádoucího stavu může i malá svačina se složenými cukry, jako je bezlepkové pečivo se šunkou či sýrem.

Příčiny:

 • diabetes mellitus – cukrovka
 • dietní chyba – příliš velké omezení přísunu cukrů
 • předávkování inzulinem

Příznaky:

 • nevolnost
 • pocit hladu
 • slabost
 • pocení
 • bolesti hlavy
 • točení hlavy
 • zrychlená tepová frekvence
 • zmatenost
 • dezorientace
 • někdy až agresivita
 • chování připomíná opilost
 • snížená psychická výkonnost
 • mělký dech bez zápachu
 • třes
 • křeče
 • následuje nástup bezvědomí

Co můžete použít při lehké hypoglykémii

Při stavu lehké hypoglykémie, kterou může zažít i zcela zdravý člověk, stačí jako první pomoc sladká tekutina. Cukry se nejrychleji vstřebávají v tekuté podobě. Může to být čaj se 4 lžičkami cukru nebo 200 ml Coca-coly nebo džusu. Nezkoušejte dia cukrovinky, které neobsahují rychlý cukr. Nepomůže ani čokoláda, protože obsažené tuky vstřebávání cukru zpomalí, stejně jako tuky v mléce. Proto rychle nepomůže ani sladký jogurt. Pokud se stav do 15 minut nezlepší, podejte opět rychle vstřebatelné cukry a za dalších 15 minut je vhodné doplnit pomalé cukry. Většina diabetiků u sebe nosí cukr nebo bonbony.

První pomoc při předávkování inzulinem

Hyperglykémie  – vysoká hladina cukru v krvi – glykemie > 10 mmol/l. V případě hyperglykemie se stav postiženého nijak vážně nezhorší a nehrozí zde nebezpečí poškození diabetika nevhodně poskytnutou první pomocí v důsledku nesprávné diagnózy. Opět zajistíme postiženému lékařské vyšetření a v případě ztráty vědomí jej uložíme do stabilizované polohy, případně zahájíme resuscitaci.

Příčiny:

 • diabetes mellitus – cukrovka
 • dietní chyba – vysoký obsah cukru ve stravě
 • chybějící inzulin – vynechání dávky nebo nedostatečná dávka

Příznaky:

 • poruchy dýchání
 • dech s acetonovým zápachem
 • žízeň
 • slabost
 • suchá kůže
 • poruchy vnímání
 • malátnost
 • pomalý nástup bezvědomí – i po několika dnech i týdnech malátnosti

Co často snižuje cukr v krvi

 • vynechání jídla
 • zvýšená fyzická aktivita
 • zvýšená konzumace alkoholu
 • aplikace inzulínu bez následného jídla
 • aplikace větší dávky inzulínu

Napsat komentář