Nemocenská a vše okolo ní

publikováno

Zaměstnanec v dočasné pracovní neschopnosti dostane nejprve náhradu mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě od zaměstnavatele dle § 192 zákoníku. Od 15. dne mu nemocenskou vyplácí ČSSZ.

Nemocenské dávky

Novela zákoníku práce od 1. 7. 2019 změnila výplatu náhrady mzdy ve prospěch zaměstnance. Ta je vyplácena už od 1. pracovního dne pracovní neschopnosti, nikoliv od 4. pracovního dne.

Náhrada mzdy 2020

Výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí kalkulovaného na 1. odpracovanou hodinu. Redukční hranice pro rok 2020 činí 203,35 Kč, 304,85 Kč a 609,70 Kč.

 • Průměrný hodinový výdělek se do 1. redukční hranice 203,35 Kč započítává z 90 %
 • Do 2. redukční hranice od 203,35 do 304,85 Kč z 60 %
 • Do 3. redukční hranice od 304,85 do 609,70 z 30 %
 • K hodinovému výdělku nad 609,70 Kč se nepřihlíží a je 60 %

Nemocenská a vše okolo ní

Nemocenská 2020

Základ pro výpočet nemocenské se zjišťuje z hrubých příjmů ve 12. přecházejících kalendářních měsících v průměru na 1. kalendářní den. Denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenské se redukuje. Redukční hranice pro rok 2020 činí 1162 Kč, 1742 Kč a 3484 Kč.

 • Do 1. redukční hranice se počítá 90 %
 • Z částky od 1. do 2. redukční hranice 60 %
 • Z částky od 2. do 3. redukční hranice 30 %
 • K částce nad 3. redukční hranici se nepřihlíží

Výše nemocenské

 • od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti je to 60 % z redukovaného vyměřovacího základu
 • od 31. do 60. dne pracovní neschopnosti je to 66 %
 • od 61. dne pracovní neschopnosti je to 72 %

Nemocenská a vše okolo ní

Kdy chodí nemocenská

Ze zákona je výplatní termín nemocenské do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž byly veškeré podklady doručeny.

Výpočet nemocenské

Pro výpočet nemocenské použijte některou z kalkulaček na internetu.

Nemocenské pojištění

Systém nemocenského pojištění pro výdělečně činné osoby zabezpečuje při ztrátě příjmu peněžitými dávkami nemocenského pojištění.

Závěr

Zaměstnavatel musí předávat žádosti o dávky zaměstnanců OSSZ neprodleně, jinak jde o přestupek s pokutou až 50 000 Kč.

 

Redakce magazínu

MUDr. Zdeňka Fantová
Studovala jsem 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a promovala v roce 1991. Praxi jsem získala v oboru všeobecné praktické lékařství. Přípravu jsem absolvovala ve Fakultní nemocnici v Olomouci, v ambulanci primární péče a v ambulancích a lůžkových odděleních specialistů. Atestační zkoušku ze všeobecného praktického lékařství jsem složila v roce 1995. Poté jsem pracovala jako praktický lékař v ordinacích obvodních lékařů jako zaměstnanec. Od 1. března 1998 provozuji soukromou praxi. Zde na Hlidejsizdravi.cz působím v roli garanta obsahu a všechny články prochází mou odbornou kontrolou.

Napsat komentář