5 zajímavostí o novorozencích

publikováno

Víte, že miminka mají čurání nacvičené ještě z dělohy? Do 5. měsíce pijí plodovou vodu, která se filtruje v ledvinách a vylučuje močí. Plodová voda je z 99 % tvořena vodou, ale obsahuje i glukózu s nasládlou chutí, částečky odpadlé kůže, maz a vyloučenou močovinu. Přečtěte si, co jste o novorozencích dosud možná netušili.

Některá miminka se rodí i se zuby. Neonatální zuby se vyskytují u jednoho z 2 000 až 3 000 porodů. Miminko se spodními dvěma řezáky už má mléčné zuby, které mu většinou zůstávají. Občas se musí vytrhnout, když se kývají, aby se dítě nezadusilo.

5 zajímavostí o novorozencích

1.   Novorozenci mají více kostí než dospělí

Dospělý člověk má 210 až 233 kostí, což se odvíjí od způsobu výpočtu. Novorozenci se rodí asi s 300 kostmi. Část z nich během růstu a vývoje sroste a kosti se spojí. Kostra se u embrya začíná formovat už v 6. týdnu a skládá se z vaziva a chrupavek. Od této doby až do vysokého věku se kostra mění, přestavuje a přizpůsobuje hmotnosti těla a rozložení orgánů.

Víte, že novorozencům dokonce mohou dorůst i amputované konečky prstů? Pokud nejsou odříznuty dál než za hranici jejich nehtu, opravdu dorostou. Chirurg Dr. Christopher Allan to zjistil u své pacientce ve věku 7 let, když měla úraz na kole. Dalších 15 let zkoumal, zda dospělí umí totéž a snažil se ozdravný proces vyvolat. Regenerační proces byl pak díky tomu u dívky spuštěn správnými signály a vzniklo s dostatek buněk, které byly schopny regenerace poškozených prstů.

5 zajímavostí o novorozencích

2.   Novorozenci rozpoznají hlas mámy hned po narození

Na 95 % rozezná novorozenec hlas mámy od hlasu cizích žen. Na 80 % je to u hlasu otce. Miminka preferují ženský hlas před mužským. Prvních 10 dní po porodu novorozenec slyší tlumeně, protož má ještě plodovou vodu v uších, která mu postupně vysychá. Pozorně vnímá tón hlasu, a proto se na něj má mluvit tiše a laskavě, aby se rozrušilo nevhodným tónem či intenzitou hlasu.

3.   Novorozenci jsou krátkozrací

Ptáte se, kdy vidí novorozenec? Novorozenec zaostří zrak jen na vzdálenost 30 centimetrů, jinak vidí rozmazanou skvrnu, aby jej podněty ze širokého okolí zbytečně nerozrušovaly. První měsíce vidí černobíle, a proto ho přitahují kontrastní černobílé vzory. Zaujme ho i červená. Rozeznává kontrastní barvy a až pak odstíny. V 6. měsících dosahuje zraková ostrost jen 5 % ostrosti dospělého, trojrozměrné vidění má dítě rozvinuté až v 1. roce života a zrak srovnatelný s kvalitou zraku u dospělého člověka má až v 7. letech. Vývoj oka končí dokonce až ve 20. letech.

5 zajímavostí o novorozencích

4.   Novorozenci po narození ihned neumí plakat

První týdny po narození novorozenci křičí, ale nepláčou. Nemají vyvinuté slzné kanálky a tvoří se jim v 1. měsíci života. Pro děti je křik a pak pláč způsobem komunikace, kterým dávají najevo nepohodu, bolest, hlad, žízeň a potřebu kontaktu či doteku. Umí ihned plavat a plavecký reflex se u nich projevuje do 4. až 6. měsíce. Po ponoření obličeje do vody automaticky zadrží dech, dělají koordinované plovací pohyby a mají při tom klidně otevřené oči.

5 zajímavostí o novorozencích

5.   Novorozenec se rodí asi s 35 reflexy

Tyto reflexy mu pomáhají přežít, protože některé smysly mu dozrávají první měsíce po porodu, někdy i roky. Většina reflexů vymizí do 3. až 4. měsíců po narození a jsou nahrazeny mechanismy řízenými vyspělejšími částmi mozku. Některé nepodmíněné reflexy mají společné s dospělými. Jde například o dýchací či mrkací reflex.

Hledací reflex, kdy dítě automaticky hledá bradavku, pokud se dotknete jeho úst, se vyskytuje jen u malého dítěte. Na něj navazuje sací a polykací reflex. Jakmile mu ale dáte lahvičku místo prsu, ze které mléko teče samo, schopnost sání ztrácí a takzvaně zleniví. Kolik má vypít novorozenec? Obecně se říká 100 až 150 ml na 1 kilo váhy. Při váze 5 kg asi 500 – 750 ml mléka. Pokud pije 8 x za den, tak za 24 hodin asi 62 až 94 ml na jednu dávku. Je to však velmi individuální. Kolik má přibírat novorozenec? Přírůstek by měl být minimálně alespoň 150 g týdně.

Jak dlouho spí novorozenec? Dítě v prvních týdnech většinu dne i noci prospí. Budí se jen na jídlo, nebo když potřebuje přebalit. A kdy může novorozenec ven? Pokud je novorozenec zdravý, nemá zdravotní komplikace a je v dobré fyzické kondici, můžete s ním vyrazit ven i pár dní po porodu v každém ročním období. Samozřejmě jej musíte správně ustrojit, nenechat jej přehrát ani prochladnout.

Známý je i úchopový reflex, kdy dítě sevře předmět, který se dotkne jeho dlaně. Ten po 6. měsíci nahradí akt vůle a dítě uchopí do své dlaně jen to, co opravdu chytit chce. U kojenců do 1 roku je běžný reflex vzpřimování a reflexní chůze, kdy začne nožkami dělat automatické kroky, pokud jej pod pažemi zvednete do vzpřímené polohy. Oba reflexy se opět vytrácejí kolem 3. měsíce.

 

Redakce magazínu

MUDr. Zdeňka Fantová
Studovala jsem 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a promovala v roce 1991. Praxi jsem získala v oboru všeobecné praktické lékařství. Přípravu jsem absolvovala ve Fakultní nemocnici v Olomouci, v ambulanci primární péče a v ambulancích a lůžkových odděleních specialistů. Atestační zkoušku ze všeobecného praktického lékařství jsem složila v roce 1995. Poté jsem pracovala jako praktický lékař v ordinacích obvodních lékařů jako zaměstnanec. Od 1. března 1998 provozuji soukromou praxi. Zde na Hlidejsizdravi.cz působím v roli garanta obsahu a všechny články prochází mou odbornou kontrolou.

Napsat komentář