Příznaky cukrovky u dětí

publikováno , naposledy aktualizováno 7. 10. 2020

Je znepokojující, že čekárny jsou u diabetologů čím dál častěji zaplněny dětmi. Za posledních 20t let se jen v České republice počet dětí nemocných cukrovkou vyhoupnul na čtyřnásobek. Jak poznáte, že trpí vaše dítě diabetem? Přečtěte si nejčastější příznaky cukrovky u dětí.

Cukrovka a děti

Pokud dítě onemocní cukrovkou, jde vždycky o diabetes mellitus 1. typu. U dítěte se tento druh cukrovky objeví v případě, kdy jeho tělo začne ztrácet schopnost vyrábět hormon zvaný inzulín. Vznik diabetu 1. typu nesouvisí ani s tím, že by bylo dítě štíhlé nebo mělo nadváhu. Nesouvisí to ani s tím, že má dítě rádo sladkosti a sladká jídla, nebo se jim naopak vyhýbá.

Dětská cukrovka tedy vzniká tak, že tělo začne jakoby omylem vidět nepřítele ve svých vlastních beta-buňkách. Namíří pak proti nim svou obranyschopnost a soustavně je začne ničit pomocí jedné skupiny bílých krvinek. Imunita zamířená proti nějaké části vlastního těla, se označuje jako autoimunita. Diabetes 1. typu tedy zařazujeme mezi autoimunitní onemocnění.

Všechny orgány v těle mají rezervu, proto i beta-buněk má zdravé dítě víc, než jich ve skutečnosti potřebuje a na dostatek inzulinu jich stačí jen část z celkového množství. Když se vlivem autoimunity začnou ničit a jejich počet začne klesat, nějaký čas se nic nepozná, klidně měsíce nebo roky. Pak je obtížné vyhledat vyvolávající faktor. Jakmile se počet beta-buněk začne blížit ke kritické hranici, u dospělého je to asi 50 % a u dětí asi 20 až 30 % původního množství, diabetes se projeví.

Více inzulinu potřebujeme hlavně v době nemoci. Při zvýšené teplotě a boji s infekcí potřeba inzulinu stoupá. Stačí onemocnět chřipkou nebo angínou a v těle se projeví nedostatek inzulinu i s prvními příznaky diabetu. Tato poslední nemoc před prvními projevy diabetu však není jeho příčinou, ale jen vyvolávajícím momentem.

Příznaky cukrovky u dětí

Příznaky cukrovky u dětí

Nejčastější příznaky pro diabetes 1. Typu u dětí:

 • časté močení spojené s abnormální žízní
 • může se objevovat i noční pomočování
 • zvracení
 • tělesná slabost
 • hubnutí
 • podrážděnost
 • neobvykle silný pocit hladu
 • z úst může být také cítit pach acetonu
 • může se objevit glukóza v moči
 • často bývá prvním příznakem diabetické kóma s poruchou vědomí

Cukrovka u malých dětí

 • malé dítě, třeba do dvou let věku, začne být unavené a spavé
 • dochází k většímu váhovému úbytku i přes běžné stravovací návyky
 • dostavuje se velký stav žízně
 • občas může dítě začít zvracet nebo mít často pocit nucení na zvracení
 • v noci se pak malé dítě pomočuje, i když už tomu tak nebylo

Příznaky cukrovky u dětí

Jak ji poznat zavčas

Při vysoké glykemii se tělo zbavuje nadbytečné glukózy močí. Nález glukózy v moči značí, že glykemie stoupla nad hodnotu označovanou jako ledvinný práh pro glukózu. U většiny dětí tedy začnou ledviny propouštět glukózu do moči při glykemii vyšší než 10 mmol/l. Zaměřte se tedy na projevy cukrovky u dětí.

Cukrovka 1. typu u dětí

Glukóza odcházející do moči na sebe váže i vodu, objeví se nadměrné močení a to i v noci. Menší děti se mohou začít znovu pomočovat, než se začne diabetes léčit. To pak vyvolává žízeň. Tělo ztrácí močí hodně z toho, co přijalo v potravě. Tělo si bere živiny ze zásob a dítě proto hubne. Buňky nemohou z glukózy dobře získávat energii, jsou unavené, bez energie, nevýkonné a spavé. Po zahájení léčby inzulinem příznaky mizí a během několika dní se dítě dostane zpět do formy.

Pokud se přehlédnou první příznaky, tělo dál hledá náhradní zdroje energie a začne využívat tuky. Chemické spalování neboli oxidace tuků vede ke vzniku odpadních látek kyselé povahy v podobě ketolátek neboli ketózy. Nejznámější je aceton. Jakmile je tělo okyselováno ketolátkami, vzniká ketoacidóza a objeví se zvracení. To znemožňuje nahradit tekutiny, které tělo ztrácí močí a dochází k dehydrataci neboli odvodnění, doplněné enormní žízní. To společně s hromaděním kyselých odpadních látek vedou ke vzniku diabetického kómatu, které patří mezi velmi závažné stavy ohrožující život. Tělo potřebuje inzulín.

Příznaky cukrovky u dětí

Závěr

Léčba inzulinem se může naštěstí zahájit kdykoliv během vývoje nemoci. Čím dříve, tím je první fáze léčby snadnější a bezpečnější. Jde však vždy o diabetes 1. typu a inzulinová léčba už je potřebná trvale.

Cukrovka 1. typu u dětí se léčí tak, že se tělu dodává scházející inzulín, který by si za normálních okolností vyrobilo samo. Správné dávkování se průběžně zjišťuje a hlídá pomocí zjišťování hladiny cukru v krvi.

U některých dětí lze diabetes odhalit třeba náhodou při vyšetření moči nebo krve z jiného důvodu, i když příznaky ještě nebyly nápadné, ale objevila se vyšší glykémie. Pak se neprodleně zahájí léčba inzulinem. Pokud máte tedy podezření, že má vaše dítě nějaké příznaky této nemoci, neváhejte a co nejdříve vyhledejte lékaře.

Mnoho dětí se v dnešní době s cukrovkou už rodí, jiné ji získají zase během velmi raného dětského věku. Pro všechny to znamená postižení na celý život. Diabetes nelze vyléčit, ale dítě se s ním musí naučit žít. V létě se kvůli vysokým teplotám může více potit a s tím je spojeno vyšší riziko tvorby opruzenin a dalších kožních nemocí. Diabetici musí nutně dodržovat pitný režim, jíst lehkou stravu v závislosti na dietním režimu a myslet i na vyšší obsah cukru v sezonním ovoci.

Většina diabetických dětí si pak musí aplikovat inzulin několikrát denně. To dnes usnadňují takzvaná inzulinová pera. Minimálně jedenkrát denně před obědem si pak musí diabetické děti pravidelně kontrolovat hladinu krevního cukru neboli glykemii. K tomu jim slouží malý přístroj, který se nazývá glukometr.

 

Redakce magazínu

MUDr. Zdeňka Fantová
Studovala jsem 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a promovala v roce 1991. Praxi jsem získala v oboru všeobecné praktické lékařství. Přípravu jsem absolvovala ve Fakultní nemocnici v Olomouci, v ambulanci primární péče a v ambulancích a lůžkových odděleních specialistů. Atestační zkoušku ze všeobecného praktického lékařství jsem složila v roce 1995. Poté jsem pracovala jako praktický lékař v ordinacích obvodních lékařů jako zaměstnanec. Od 1. března 1998 provozuji soukromou praxi. Zde na Hlidejsizdravi.cz působím v roli garanta obsahu a všechny články prochází mou odbornou kontrolou.

Napsat komentář